MISSINFO.TV

Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego cepuch

Podręcznik jest próbą opracowania modeli pielęgnowania dziecka w wybranych schorzeniach przewlekłych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w pielęgniarstwie i naukach pokrewnych. Omówiono w NIM teorię pielęgnowania według dorothei Orem, zagadnienia éthiques w opiece nad DZIECKIEM, Wpływ choroby przewlekłej na jego rozw, i funkcjonowanie oraz funkcję edukacyjną pielęgniarki. Przedstawiono etiopatogenezę wybranych schorzeń, Opisy przypadków oraz MODELE pielęgnowania dzieci przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami funkcjonowania Społecznego. Książka jest adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz pracujących pielęgniarek. Publikacja “MODELE pielęgnowania dziecka przewlekle chorego” została wydana Pod redakcją Czterech magistrów osób posiadających titre Magistra pielęgniarstwa, wykładowców w zakładzie pielęgniarstwa klinicznego Instytutu pielęgniarstwa i położnictwa. Autorki publikacji podkreślają w przedmowie, że pielęgniarki mają obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji Zawodowych. Spełnianie przez pielęgniarki powyższego Fundusz jest niezbĩne w celu zapewnienia choremu dziecku pielęgniarskiej Opieki na właściwym poziomie. Opieki, która może być poprawnie sprawowana poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, diagnostyczno-terapeutycznych oraz działań faktach za Zadanie Wsparcie psychoemocjonalne nie tylko dziecka ALE także jego rodziców. Dlatego autorki publikacji informują w przedmowie, że podjęły próbę zaprezentowania modeli pielęgnowania dziecka w żadnych schorzeniach w celu podniesienia poziomu pielęgniarstwa pediatrycznego. Publikacja w opinii autorek będzie przydatna nie tylko dla studentów pielęgniarstwa ALE także czynnych zawodowo pielęgniarek wykonujących Zawodowy w obszarze Opieki nad DZIECKIEM przewlekle Chorym oraz niepełnosprawnym. zagadnienia éthiques w kontekście Opieki nad DZIECKIEM przewlekle Chorym, natomiast w zakresie modelu pielęgnowania dziecka przewlekle chorego w publikacji przedstawiono MODELE Opieki nad DZIECKIEM z następującymi schorzeniami:. rolę pielęgniarki w zakresie funkcji edukacyjnej w opiece nad Chorym DZIECKIEM. Każdy z żadnych modeli zaprezentowano według Tego samego wzorca.

W pierwsjay części podano informacje ce etiopatogenezy danego Schorzenia oraz zamieszczono BPR przypadku. Następnie w ramach modelu pielęgnowania przedstawiono: na zakończenie prezentacji danego modelu zamieszczono Wykaz piśmiennictwa. chorobę przewlekłą dziecka oraz jego niepełnosprawność w aspekcie II życiowej dziecka je jego rodziny, informacje w zakresie wsparcia emocjonalnego, Informacyjnego, socjalno-usługowego i réhabilitacyjnego, Pod redakcją: Grażyna ciepuch, Bożena Krzeczowska, Mieczysława Perek, Krystyna twarduś-13,00 zł-w oynatıcı zapłaty za zamówienie przez płatności. pl lub przelewem, w zakresie modelu Opieki nad DZIECKIEM niepełnosprawnym zaprezentowano MODELE Opieki nad DZIECKIEM z: zastrzega się, że materiały publikowane na Stronach internetowych sklepu pielęgniarek i położnych, w zakresie opisów KSIĄŻEK, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariaigne mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Maria mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

Infinite Comments - Tell Us How You Really Feel!

Comments are closed

ADVERTISEMENT

  • Follow Us

    Sounds- Listen! up